" Democracy was
also a great narrative and not merely a monolithic kind of democratic participation."
 
 
 
 

List of Booklets

401. Jati Adharit Bhedbhav aur Durban Sammelan
Writer: S.P.Aherwar
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001
Price: Rs.20.00

402. Chatrapati Shahujee Sachitra Jeewani
Writer: Dr. Vimal Kirti
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.50.00

403. Sachitra Phule Jeewani
Writer: Dr. Vimal Kirti
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003
Price: Rs.50.00

404. Atma Parmatma Tatha Avtarvaad ka Bhramjal
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001
Price: Rs.10.00

405. Valmikiya Ramayan Matra Kapol Kalpana
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2000
Price: Rs.20.00

406. Sudron Ki Sthiti aur Dr. Ambedkar
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1996, 2nd 2001
Price: Rs.15.00

407. Ram Pooja Ke Patr?
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1997, 2nd 1999, 3rd 2001, 4th 2000, 5th 2004
Price: Rs.15.00

408. Hindu Sahitya Mein Varna Vyavastha evam Jatibhed
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.10.00

409. Bharat Ki Gulami Mein Geeta Ki Bhumika
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2005
Price: Rs.75.00

410. Sant Raidas Ki Vani Mein Bauddh Chintan
Writer: Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2005
Price: Rs.60.00

411. Saat Feron Ka Rahsya
Writer: Prof. H.C.Bauddh & Bhadra Sheel Rawat
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2000, 2nd 2003
Price: Rs.20.00

412. The Riddles of Rama & Krishna
Writer: Dr. B.R.Ambedkar
Translator: Swaroop Chandra Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1997, 2nd 2006
Price: Rs.15.00

413. Jatibhed Ka Beejnash
Writer: Dr. B.R.Ambedkar
Translator: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003
Price: Rs.35.00

414. Sapradayik Gutthi aur Use Hal Karne Ke Upay
Writer: Dr. B.R.Ambedkar
Translator: Sheel Priya Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.15.00

415. Hindu Naree Ka Utthan aur Patan
Writer: Dr. B.R.Ambedkar
Translator: Shri Shrivardhan Jee
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003
Price: Rs.20.00

416. Nagpur Ka Dhammopadesh
Writer: Dr. B.R.Ambedkar
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: not mentioed
Price: Rs.5.00

417. Dr. Ambedkar
Writer: Shri Bevarle Nikolas
Translator: Anand Kaosalyayan
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1963, 2nd 1997
Price: Rs.5.00

418. Sachitra Bhim Jeewani
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002, 2nd 2004, 3rd 2005
Price: Rs.50.00

419. Swami Achutanad Sachitra Jeewani
Writer: Sheel Priya Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003
Price: Rs.50.00

420. Periyar Sachitra Jeewani
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2006
Price: Rs.50.00

421. Danveer Anathpindika
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001, 2nd 2005
Price: Rs.20.00

422. Mahaprajapati Gotmi
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.20.00

423. Sujata
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001, 2nd 2005
Price: Rs.20.00

424. Yashodhra
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.20.00

425. Angulimala
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001, 2nd 2005
Price: Rs.20.00

426. Pujya Mata Ramabai Ambedkar
Writer: Shanti Swaroop Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001, 2nd 2002, 3rd 2003
Price: Rs.20.00

427. Hindu Samaj Rachna
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1969, 2nd 2001
Price: Rs.15.00

428. Daliton Ke Muktidaata
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 3rd 2000
Price: Rs.10.00

429. Manusmriti Ki Sva-Priksha
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1958, 2nd 1995, 3rd 1999, 4th 2001
Price: Rs.30.00

430. Achooton Ke Kalyan Ka Sahi Rasta
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 2nd 1997
Price: Rs.15.00

431. Desh Aage Kaise Bare?
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 3rd 1999
Price: Rs.10.00

432. Bharat Main Bodhi Varksh Kaise Sookha?
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1997
Price: Rs.10.00

433. Hindu Code Bill aur Dr. Ambedkar
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 4th 2003
Price: Rs.70.00

434. Hindu Code Bill aur Dr. Ambedkar
Writer: Sohan Lal Shastri
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 5th 2003
Price: Rs.15.00

435. Boddha Dharam Ka Naitik Path
Writer: P. Laxmi Narsu
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.25.00

436. Boddha Dharam aur Naree
Writer: P. Laxmi Narsu
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.10.00

437. Bharat Main Boddha Dharam Ka Utthan aur Patan
Writer: Rahul Sankriryayan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 3rd 2005
Price: Rs.5.00

438. Buddh Ke Mool Sidhant
Writer: Rahul Sankriryayan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 10th 2005
Price: Rs.5.00

439. Baba Saheb Dr. Ambedkar
Writer: Rahul Sankriryayan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2000, 3rd 2005
Price: Rs.10.00

440. Gaari Dhamma Prakash
Writer: Bhante Nagsen Mahathera
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 2nd 2005
Price: Rs.5.00

441. Bhim Bhajanawali
Writer: Bhante Nagsen Mahathera
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 2nd 2000
Price: Rs.15.00

442. Guru Ravidas Ki Hatya Ke Pramanik Dastavej
Writer: Satnam Singh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2005
Price: Rs.40.00

443. Bahujan Nayak Kanshi Ram
Writer: Satnam Singh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2005
Price: Rs.70.00

444. Aag aur Andolan
Writer: Mohandas Namishray
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2000
Price: Rs.25.00

445. Ravan Ko Buddh Ka Updesh
Writer: Madhukar Piplayan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2000, 2nd 2004
Price: Rs.20.00

446. Boddha Mahilayon Ke Prerna Prasang
Writer: Madhukar Piplayan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003
Price: Rs.70.00

447. Virangana Jhalkari Bai
Writer: Mohandas Namishray
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001, 2nd 2003
Price: Rs.20.00

448. Arkshan Ki Llakar Afsarshahi aur Sarkar
Writer: Anand Swaroop
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1998
Price: Rs.2.50

449. Brahamano Ne Boddh Dharam Kaise Prasat Kiya?
Writer: Swami Dharamtirth
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 5th 2005
Price: Rs.5.00

450. Buddh Pachasa
Writer: Babu Ram Shakya Vaidh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1992, 2nd 1999
Price: Rs.5.00

451. Choo Nahi Sakta
Writer: Suraj Pal Chauhan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001
Price: Rs.10.00

452. Mera Gaon
Writer: Suraj Pal Chauhan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.15.00

453. Hairee Kab Aayega
Writer: Suraj Pal Chauhan
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1999, 2nd 2003
Price: Rs.40.00

454. Hindu Samrajyavaad Ke Vanchiton Ki Mukti Ka Ghoshnapatar Diversity
Writer: H.L.Dusadh
Publication: Ambedkar Buddh Mission, Nalandayan, Nala Road, Sanhol (South)
P.O. Ulav, Begusaray-851134 (Bihar)
Printer: Balajee Offset, Naveen Shahdra, Delhi-11032
Edition: 1st 2005
Price: Rs.40.00

455. Tinka Tinka Aag
Writer: Jai Prakash Kardam
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.70.00

456. Dalit Antardvandva
Writer: Swaroop Chandra Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.75.00

457. Guru Ravidas: Darshan evam Samajik Chintan
Writer: Swaroop Chandra Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1974, 2nd 1981, 3rd 2002
Price: Rs.20.00

458. Kya Gandhi Ke Harijan Hindu Hain?
Writer: G.P.Bauddh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.40.00

459. Ram Rajya Banam Shambuk Vadh
Writer: Buddh Sangh ‘Premi’
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2001
Price: Rs.10.00

460. Vajrasoochi
Writer: Prof. Sanghsen Singh
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2002
Price: Rs.10.00

461. Boddh Mahila Geet Manjari
Writer: Premlata
Publisher: Bharatiya Bodha Mahasabha, Delhi Pradesh, Buddha Vihar, Ambedkar
Bhawan, New Delhi-110055
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1998, 7th 2000
Price: Rs.15.00

462. Brahamnvaad Se Bacho
Writer: Buddh Sharan Hans
Publisher: Ambedkar Mission Prakashan, Ambedkar Marg, Chitkohra, Aneeshabad,
Patna -800002
Printer: Shri Vanshidhar Press, Dariyapur, Patna-4
Edition -1st 1991, 2nd 1994
Price: Rs.10.00

463. Bahujan Samaj Party evam Sanrachanatmak Parivartan
Writer: Dr. Vivek Kumar
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.30.00

464. Dalit Mahilayen
Compilation: Dr. Manju Suman
Editor: Gyanendra Rawat
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2004
Price: Rs.125.00

465. Ambedkari Andolan: Dasha aur Disha
Writer: Jitendra Kumar Gaurav
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2005
Price: Rs.25.00

466. Bharatiya Naree Ke Uddharak Dr. B.R.Ambedkar
Writer: Dr. Kusum Meghawal
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 1994, 2nd 2005
Price: Rs.75.00

467. Sant Raidas Ki Mool Vicharadhara
Writer: Shyam Singh
Publisher: Samyak Prakashan, 32/3 Club Road, Pashchimpuri Chowk, New Delhi
110063, Ph. 25216489, 25216147
Printer: Goutam Printers, 300/2, Pashchimpuri, New Delhi-110063
Edition: 1st 2003, 2nd 2006
Price: Rs.60.00

468. Savitri Bai Phule
Writer: Rajni Tilak
Publisher: Centre for Alternative Dalit Media (Kadam), A D 118 B, Shalimar
Bagh, Delhi- 110088, Phone: 011-27442744,
Printer: Centre for Alternative Dalit Media (Kadam), A D 118 B, Shalimar
Bagh, Delhi- 110088, Phone: 011-27442744
Edition: 2nd 2002
Price: Rs.30.00

469. Kabir
Writer: Prabhakar Machwe
Publisher: Sahitya Academy, New Delhi
Printer: Pawan Offset Printers, Naveen Shahdra, Delhi-32
Edition: 1st 1984
Price: Rs.25.00

470. Samanti Jati Vyavastha Ke Virooddh Rajasthan Ke Daliton Ka Mukti Sangharsh
Editor: Kamalakant Singh & Dr. Prakash Luis
Publisher: Bharatiya Samajik Sansthan, 10-Industrial Area, Lodi Road, New Delhi-
110018
Printer: Mayur Enterprises, WZ- Plot No. 3, Gujjar Market, Tihar Gaon, New Delhi
-110018
Edition: 1st 2001
Price: Rs.100.00

471. Buddha, Kabir, Ambedkar: Ek Hi Vichardhara Ke Vahak
Writer: S.S.Goutam
Publisher: Goutam Book Centre, C-263 A, Chandan Sadan, Hardevpuri, Shahdra,
Delhi-110093
Printer: not mentioned
Edition: 1st 2002
Price: Rs.80.00

472. Sant Shiromani Guru Ravidas
Writer: Mata Prasad
Publisher: Akash Publishers & Distributors, E-10/663, Uttaranchal Colony, Near
Sangam Cinema, Loni Border, Ghaziabad, UP, Ph. 0120-2603892
Printer: Triveni Offset, Naveen Shahdra, Delhi-110032
Edition: 1st 2003
Price: Rs.60.00

473. Sant Ravidas- Jeevan aur Darshan
Writer: Dr. Rajkumar Ahirwar ‘Shashi’
Publisher: Maddya Pradesh Samta Sahitya Academy, M-2/5, Vikram
Vishvavidhyalaya Parisar, Ujjain
Printer: G.N.N. Computers & Graphics, 162, Wariya Mension, Teen Batti Chaoraha
Ujjain, Ph. 560143, Mobile-09826044452
Edition: 1st 2000
Price: Rs.50.00

474. Raidas
Writer: Dharampal Maini
Publisher: Sahitya Academy, New Delhi
Printer: Pawan Offset Printers, Naveen Shahdra, Delhi-32
Edition: 1st 1979
Price: Rs.25.00

475. Parichaya Satsai
Writer: Mata Prasad
Publisher: Vinit Prakashan, Mariyahoo (Machhali Shahar Marg) Dadra, Mariyahoo
(Kishunpur) Jaunpur-222161
Printer: Priyanka Graphics Pvt. Ltd, Rasmandal, Jaunpur, UP
Edition: 2nd 1997
Price: Rs.25.00

476. Varna Evam Varg Vyavastha Ke Shikanje Mein Fase Bihar Ke Dalit
Editor: Kamalakant Singh & Dr. Prakash Luis
Publisher: Bharatiya Samajik Sansthan, 10-Industrial Area, Lodi Road, New Delhi-
110018
Printer: High Tec Graphics, K.-76, Lajpat Nagar II, New Delhi-110024
Edition: 1st 2001
Price: Rs.100.00

477. Chamacha Yug
Writer: Kanshi Ram
Translator: Ram Gopal Azad
Publisher: Samta Prakashan, Dr. Baba Saheb Ambedkar Over Bridge, Lashkari
Bagh, Nagpur, Maharashtra
Printer: Pratibha Koche, Deeksha Bhumi, Dr. Baba Saheb Ambedkar Over Bridge,
Lashkari Bagh, Nagpur, Maharashtra
Edition: 1st 1998
Price: Rs.25.00

478. Sant Ravidas
Writer: Indra Raj Singh
Publisher: Prakasahn vibhag, Soochana aur Prasarn Mantralaya, Bharat Sarkar
Printer: Aakash Deep, Printers, 20, Ansari Road, Dariyaganj, New Delhi-2
Edition: 1st 1986, 2nd 1999
Price: Rs.45.00

479. Gandhi, Lohiya aur Ambedkar
Writer: Dr. D.R. Jatav
Publisher: Samta Sahitya Sadan, 40, Meena colony, Imaliwala Fatak, Jaipur-
302005, Ph. 515033
Printer: Roopa Offset Printers, Jaipur
Edition: 1st 1996
Price: Rs.60.00

480. Dalit Pachasa
Writer: M.R.Vidrohi
Publisher: Dalit Sahitya Prakashan Sanstha, New Delhi
Printer: not mentioned
Edition: 1st 1989
Price: Rs.10.00

 

Copyright © 2012 Govind Ballabh Pant Social Science Institute. All Rights Reserved.
A project supported by the Ford Foundation